Dagsorden

Generalforsamling den 22. november 2022 kl. 19.00 i klubhuset.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens formand og de faste udvalg

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer Maj-Britt Kjeldsen

4. Fastsættelse af kontingent, kursuspriser og træningsgebyr

5. Indkomne forslag


6. Valg af formand

John Bermann ikke på valg


Valg af kasserer

Maj-Britt Kjeldsen ønsker ikke genvalg


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Hans Gerhauge modtager genvalg

Anne Glenstrup Engemand ønsker ikke genvalg

Sanna Iversen ikke på valg

Liselotte Nielsen ikke på valg

Marianne Bæk ikke på valg

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Mette Hjarbæk – ønsker ikke genvalg

Tommy Menholt - kan genvælges

9. Valg af revisorer, på valg er:

Annette Hjalf - kan genvælges

Finn Jørgensen - kan genvælges

10. Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Hanne Hvidegaard - kan genvælge


11. Eventuelt.

Nyheder

Sponsorer